Wat hebben we eigenlijk bereikt?

Met ruim 20.000 mensen kregen we het volgende voor elkaar

Zwangerschap

Betere begeleiding zwangerschap

Sinds juni 2015 loopt het programma ‘Vroeg Erbij in het Vechtdal’, opgezet om baby’s in het Vechtdal te helpen met de best mogelijke start van hun leven. Jaarlijks zijn er ongeveer 1150 bevallingen in het Vechtdal. Naast de (medische) begeleiding, heeft de verloskundige of gynaecoloog ook oog voor de sociale omstandigheden waarin een zwangere verkeert. Doordat zorg en ondersteuning eerder ingezet kunnen worden, kunnen sommige problemen al worden opgelost voordat het kind geboren wordt. Dit is een mooi voorbeeld waar Vitaal Vechtdal continu mee bezig is; stimuleren dat zorgorganisaties hun dienstverlening goed op elkaar afstemmen.

Werkgevers zorgen voor fitte werknemers

Met het oog op vergrijzing, langer doorwerken, maar ook de verzuimkosten, wordt de gezondheid van werknemers steeds belangrijker. Circa 15 werkgevers uit het Vechtdal doen actief mee met het programma ‘De Vitale Werknemer’, dat zich sterk maakt voor het bevorderen van de gezondheid van werknemers. Denk aan bewegen, stoppen met roken, voorkomen van stress op de werkplek etc.

Fitte werknemers
Stoppen met roken

Stoppen met Roken in het Vechtdal!

De campagne ‘Stoppen met Roken in het Vechtdal’ heeft vele stoppers opgeleverd. Scholen, jongerenwerkers, gemeenten, GGD/Jeugdzorg, verslavingszorg, huisartsen en het ziekenhuis stimuleren in een unieke samenwerking gezamenlijk inwoners in het Vechtdal om mee te doen aan programma’s op werk, school of in de wijk die gezondheid bevorderen. Afgelopen halfjaar was ‘Stoppen met Roken’ een groot succes.

Sterke zorg aan kwetsbare ouderen

De samenwerking tussen huisartsen en specialisten is verder versterkt ter verbetering van de zorg aan ouderen, specifiek voor de meest kwetsbare doelgroep. Er zijn zorgprogramma’s opgesteld zoals bijv. Bewegen met Artrose (BART) waarbij multidisciplinaire zorg op een aantal locaties geleverd kan worden onder regie van huisarts, specialist oudergeneeskunde en klinisch geriater.

Kwetsbare ouderen
Het ziekenhuis dichtbij

Het ziekenhuis dichtbij

Een groot deel van de nieuwe verzekerden liet blijken voor de Vitaal Vechtdal Polis te kiezen wegens de binding met de regio. Zorg dient dichtbij te zijn, ook de zorgverzekering. Voor het behouden van het ziekenhuis voor de regio hebben Vitaal Vechtdal en haar partners zich echt sterk gemaakt.