Samen maken we ons sterk voor lokale zorg!

Vitaal Vechtdal ondersteunt diverse activiteiten op het gebied van zorg en welzijn. Door een gezamenlijke aanpak kunnen we hier met het hele Vechtdal aan werken. Inmiddels zijn er al 20.000 mensen ingeschreven bij Vitaal Vechtdal!

Samen maken we ons sterk voor lokale zorg!

Een grote groep met een sterke stem

Samenwerking, dichtbij en op maat; zo willen we te werk gaan om een gezonder en actiever leven te stimuleren op het werk, school, buurten & wijken en goede ouderenzorg te bieden. Daarnaast hebben we gezamenlijk een sterkere stem om duidelijk te kunnen maken waar behoefte aan is in de zorg richting zorgverzekeraars en zorgverleners. Daar profiteren we van.

Een grote groep met een sterke stem

Samen met partners zorgen voor een betere gezondheid

We zoeken partnerships met zorgverzekeraars en zorgverleners om betere zorg te faciliteren in uw eigen regio.

Er zijn veel partijen met de zorg bezig: ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten, gemeenten, thuiszorgorganisaties en zorgverzekeraars om er maar een paar te noemen. Stuk voor stuk professionele organisaties die hun eigen specialisme hebben. Mensen die zorg nodig hebben, krijgen vaak met een aantal van deze organisaties te maken. En dan is het fijn als ze onderling goed samenwerken. Daaraan wordt gewerkt binnen Vitaal Vechtdal. Het welzijn van de inwoners van het Vechtdal en hun belangen, van jong tot oud, is het startpunt van samenwerking.

Optimaal vitaal in uw eigen vertrouwde regio

Optimaal vitaal in uw eigen vertrouwde regio

Het zorgaanbod in het Vechtdal verbeteren krijgt veel aandacht binnen Vitaal Vechtdal. Zoals bijvoorbeeld ouderenzorg of begeleiding tijdens zwangerschap.

Vitaal Vechtdal stimuleert samenwerking en vernieuwing in de zorgketen. Dat is belangrijk voor patiënten, die willen dat de zorg goed is georganiseerd en dat hulpverlening op elkaar aansluit. Bovendien kunnen door een goede samenwerking de kosten omlaag. Dat is nodig, want de zorgvraag neemt toe, terwijl er minder geld beschikbaar is. Ook met de zorg voor kwetsbare ouderen zijn we bijvoorbeeld bezig. We helpen organisaties om samen die kwetsbaarheid te verkleinen. Daar speelt de huisarts een rol bij, maar ook de oudere zelf, het sociaal team, de wijkverpleging en vrijwilligers.

Voor het bevorderen van de gezondheid in het Vechtdal, is niet alleen de zorg op zichzelf belangrijk, maar is ook de gezamenlijke aanpak voor een gezonde en actieve leefstijl een speerpunt.